Vkladové produkty

Vkladové produkty sú pomerne častou formou sporenia, ktoré rozširujú portfólio klienta. Uprednostňujú ich klienti, ktorí majú záujem o istý výnos svojich voľných finančných prostriedkov.
Najčastejšie túto kategóriu zastupujú termínované vklady a stavebné sporenie.

V sektore prijímania vkladov, na ktoré mám platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, poskytujem svoje služby klientom, ktorí majú záujem o:

  • Termínované vklady
  • Stavebné sporenie
  • Sporiace účty

V súčasnosti na našom trhu predstavujú desiatky bankových inštitúcií so širokým portfóliom  ponúk. Hlavným produktom v každej banke je predovšetkým bežný účet. Ten by mal byť základnou možnosťou, kde môžu klienti zhodnocovať svoje finančné prostriedky. V skutočnosti tomu tak ale neni. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám a poplatkom za vedenie účtu a účtovné operácie sú finančné prostriedky na bežnom účte skôr znehodnotené. 

Výhodné vkladové produkty

Sprostredkovať pre vás môžem rôzne typy vhodných vkladových produktov. Ktorý je tým najvhodnejším, bude záležať predovšetkým na dobe, na ktorú môžete vaše peniaze uložiť a čiastočne na miere rizika.

Sporiace účty

Sporiace účty predstavujú výborný nástroj, ak sporíte nepravidelne a vyhovuje vám možnosť okamžitého prístupu k financiám v prípade nepredvídaných okolností.

Termínovaný vklad

Zvyčajne jednorazový vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše peniaze úročia stanovenou sadzbou. Tento vkladový účet môže byť úročený pevnou (fixnou) alebo pohyblivou (variabilnou) sadzbou a nie je určený k bežnému platobnému styku. Niektoré banky ponúkajú vkladové produkty rôznych typov, na ktoré možno postupne "prihadzovať" dočasne voľné finančné prostriedky.