Moja odbornosť

Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky v sektoroch: poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, kapitálový trh a poskytovanie úverov.

Certifikáty a absolvované školenia.