Kapitálový trh

Sporenie a investovanie je dôležitou súčasťou finančnej nezávislosti. Každý by mal sporiť a vytvárať také rezervy, aké má možnosti. Ďalším argumentom je samotné zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov, ktoré môže byť prostredníctvom investičných nástrojov podstatne výraznejšie ako je to v prípade vkladových produktov.
Klientom pomáham s výberom vhodných investičných nástrojov a s prípravou sporiacich "mechanizmov". Taktiež sa snažím klientom prostredníctvom pravidelného sporenia vytvárať finančnú rezervu, z ktorej môžu napríklad splatiť svoju hypotéku. 

V sektore kapitálový trh, na ktorý mám platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, poskytujem svoje služby v oblasti sprostredkovania produktov vhodných pre:

  • Pravidelné sporenie
  • Jednorázové investovanie
  • Vytváranie sporiacich "mechanizmov"

Investície a sporenie 

Peňažné prostriedky nám umožňujú nákup tovarov a služieb. S voľnými finančnými prostriedkami, nakladáme rôzne. Niektorí z nás svoje úspory uložia na bežný účet iní zase schovávajú doma. Takýmto spôsobom uložené peniaze v priebehu času a dôsledku inflácie strácajú  na hodnote. Mojou úlohou je využívanie známych stratégií, ktoré umožňujú tieto prostriedky zhodnotiť.

Podielové fondy

Otvorené podielové fondy svojim podielnikom výmenou za vložené peniaze vydávajú takzvané podielové listy, ktorých hodnota zodpovedá podielu investovaných prostriedkov na vlastnom imaní fondu. Kurz podielového listu tak vždy udáva presnú informáciu o tom, ako sa mení zhodnotenie portfólia fondu a pri predaji podielových listov investor získava svoj podiel na majetku fondu, nie fiktívnu cenu vzniknutú na burze.