Poistenie

Poistenie je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou každého z nás a stretávame sa s ním doslova na každom kroku. Či sa už jedná o poistenie, ktoré vzniká na základe zákona, alebo bežné poistné produkty poisťovní, sme týmto pojmom sprevádzaný či už v práci, alebo v súkromí.
Nakoľko si uvedomujem ako je dôležité mať nielen poistenie, ale aj samotnú kvalitu poistenia, snažím sa klientom vypracovať riešenia šité na mieru. Zameriavam sa na detaily, pretože neexistuje univerzálne riešenie pre každého.
Rôznorodosť požiadaviek klientov odráža širokú škálu poistných produktov.

V sektore poistenie alebo zaistenie, na ktoré mám platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, poskytujem svoje služby pre klientov, ktorí majú záujem o:
 

  • Poistenie osôb
  • Poistenie vozidiel
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie majetku
  • Poistenie zodpovednosti
  • Poistenie podnikateľov
Poistenie

Poistenie

Súčasťou mojich služieb je finančné poradenstvo a spolu s vašimi potrebami vám navrhnem finančné produkty, ktoré vám umožnia žiť bez starostí o vašu finančnú budúcnosť, aj v prípade neočakávanej udalosti.

Finančné poradenstvo

V prvom rade je potrebne klientovi urobiť rozbor jeho finančnej situácie a navrhnúť riešenie, ktoré zodpovedá jeho potrebám.