Moje projekty

Táto sekcia bude istým zoznamom projektov, ktoré sa pokúšam dostať do "obehu". Momentálne je spustený tento projekt:

ChcemRefinancovať

ChcemRefinancovať


www.ChcemRefinancovat.sk
 

Projekt je zameraný na refinancovanie nevýhodných úverov, reálnu úsporu pri splácaní hlavne dlhodobých záväzkov ako sú hypotekárne úvery. Samozrejmosťou je aj pomoc klientom s nájdením optimálneho riešenia pri spotrebných úveroch, kreditných kartách, alebo povolenom prečerpaní.
Týmto projektom by som rád dopomohol klientom nájsť v ich peňaženkách miesto pre vytvorenie si finančnej rezervy, ktorú vedia využiť podľa aktuálnej potreby.
ChcemPoistiť

ChcemRefinancovať


www.ChcemPoistiť.sk 

S miernym oneskorením sa podarilo spustiť aj projekt zameraný na poistenie. Tento projekt s názvom ChcemPoistiť má slúžiť nielen bežným klientom, ktorí majú záujem o poistenie PZP, KASKO, alebo cestovné poistenie, ale zameriava sa aj na firemných klientov, ktorí nemajú čas obiehať poisťovne a sústavne hľadať najvýhodnejšiu ponuku. Na stránkach nájde klient informácie a dotazníky vedúce aj k navrhnutiu riešení z oblasti životného poistenia. Pridanou hodnotou tejto stránky pre každého návštevníka je šetriť peniaze a v neposlednom rade čas, ktorý môže klient venovať svojej rodine. 

Ďalší projekt je takmer hotový a rád by som ho predstavil v období 05/2017. Projekt bude zameraný na vysvetlenie problematiky prečo tvoriť finančnú rezervu a čo je to vlastne sporenie.

Tretí projekt by som rád spustil do konca roka 2017, tento bude zameraný na zlepšenie istej pozície dlhodobo nezamestnaných. Prípadne pre každého uchádzača o zamestnanie.

Na rok 2017 sú pripravené ďalšie aktivity, ktoré si samozrejme vyžadujú konzultácie, prípravy a hlavne čas. A práve tu si dovolím ukončiť túto sekciu citátom Miroslava Schlesingera:

"Keď ponecháš každej dobrej myšlienke čas, ktorý jej patrí, zmení nielen tvoju dušu, ale aj tie, ktorým o nej potom porozprávaš."