Ja a financie

Do sveta financií som vstúpil v roku 2006 a od tohto roku sa aktívne venujem finančnému biznisu. Počas tohto obdobia som mal možnosť zúčastniť sa mnohých konferencií, školení a seminárov na témy týkajúce sa finančných produktov či už poistných, bankových, alebo investičných. 

Za pridanú hodnotu považujem aj úspešne zvládnuté bakalárske štúdium na zahraničnej vysokej škole so zameraním na ekonómiu a právo. Toho času si svoje poznatky z oblasti ekonómie a práva rozširujem na úrovni magisterského štúdia v Prahe – Bankovní institut vysoká škola.
Spojenie teoretických poznatkov a dlhoročnej praxe dávajú klientom záruku kvalitného spracovania ich požiadaviek. Snažím sa o spokojnosť každého klienta.

Mojou osobnou prioritou je:

  • ODBORNOSŤ
  • DISKRÉTNOSŤ
  • ĽUDSKÝ PRÍSTUP ku KAŽDÉMU klientovi.

Som zodpovedný zástupca a konateľ spoločnosti DIVITIAS FINANCE s. r. o., ktorá je zapísaná v podregistroch NBS ako podriadený finančný agent pod číslom 240408.

Čím sa zaoberám?

Produkty doporučujem iba na základe potrieb a želania klientov. Poskytujem finančné sprostredkovanie a v istom význame i samotné poradenstvo fyzickým aj právnickým osobám. Pre mojich klientov som schopný zabezpečiť všetky finančné služby; hypotéky, sporenie, investície, cez drobné poistky až pre poistenie veľkých priemyselných komplexov.

Moji partnermi sú všetky významné inštitúcie, čo mi dovoľuje ponúkať vždy najlepšie riešenie na trhu. Čo klienti finančnou analýzou získajú? Odporúčania, ako zostaviť portfólio, aby z neho mali maximálny úžitok. Tým získajú významnú úsporu nielen peňazí, ale aj času. Každé finančné plánovanie počíta s budúcim vývojom, preto je samozrejmosťou aj zabezpečenie dlhodobého servisu.

Bc. Marek Vitkovský, M. Sc.

Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ je osoba, ktorá v zmysle platnej právnej úpravy (Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) sprostredkováva produkty finančného trhu. Avšak bez nevyhnutnej znalosti jednotlivých produktov, "mechanizmu" ich fungovania či následného servisu, by bola práca sprostredkovateľa len čistým predajom! Preto sprostredkovateľ je aj "poradca", od ktorého sa vyžaduje znalosť služieb a produktov bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, ktorý pre klienta vyhľadá a odporučí mu optimálne riešenie jeho finančnej situácie.