Chcem poistiť seba a rodinu

Mám záujem o:

Dôvod poistenia
Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Váš vek:
Pohlavie:
Počet detí (vyživovaných):
Podrobnejšie požiadavky:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Bydlisko (PSČ):

Poistenie osôb

Cieľom poistenia osôb je poskytnúť ochranu poisteného pred neočekávnými, náhodnými udalosťami. Poistenie osôb môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín, odlišujúcich sa predmetom, na ktoré sa konkrétne poistenie vzťahuje (ochrana zdravia fyzických osôb pred možnými rizikami ako je úraz, smrť, choroba, strata príjmu, zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám a pod.)

Životné poistenie

Životné poistenie je primárne určené k ochrane osoby či rodiny pred finančnými problémami spôsobenými nepriaznivými životnými situáciami ako je predčasná smrť, invalidita a pod. 

Poisťovne ponúkajú rôzne druhy životného poistenia, ktoré pomáhajú zmierniť nepríjemné dôsledky nepredvídaných situácií a finančne zabezpečiť blízke osoby. Ako si správne vybrať životné poistenie, mať dojednané presne tie riziká, ktoré potrebujete, prípadne nenechať sa nalákať na "sporenie" prostredníctvom životného poistenia sa dozviete na VITKOVSKY.sk.

Chráňte svoj život pred neočakávanými situáciami, ktoré vás môžu postihnúť. Využite poistenie vypracované na mieru, ktoré vám prinášame na vitkovsky.sk, odborník na poistenie každého druhu.

Prečo životné poistenie?

  • Splácate úver?
  • Ste hlavný živiteľ rodiny?
  • Sú na Vašich príjmoch závislé ďalšie osoby (napr. deti rodičia)?

To sú len najčastejšie príklady životných situácií, kedy by ste poistenie mali zvážiť. Život nám chystá rôzne situácie. Ale môže sa stať, že zo dňa na deň ochoriete alebo sa vám stane vážny úraz a Váš príjem sa rapídne zníži. Mali by ste vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by Vás kryla pri týchto nepriaznivých chvíľach? Toto sú situácie, na ktoré by ste mali mať spoľahlivé zabezpečenie, ktoré vám pomôže, keď to bude potrebné.

Úrazové poistenie a Rizikové životné poistenie

Úrazy či závažné ochorenia sa nevyhýbajú nikomu. Najmä tie vážne s trvalými následkami, znamenajú podstatný zásah do života človeka aj jeho rodiny. Preto nie je na škodu mať dojednané úrazové poistenie, prípadne rizikové životné poistenie, ktoré okrem úrazu kryje aj závažné choroby. Finančné odškodnenie spojené s úrazom alebo kritickou chorobou pomocou poistenia nepríjemné následky neodstráni, ale pomôže ich zmierniť.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie zabezpečuje vycestovanie do zahraničia s vedomím istoty, že ste chránení pre prípad ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo iných ťažkostí.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí uhrádza náklady vynaložené na ošetrenie či liečbu z dôvodu úrazu alebo akútnej choroby.

Koľko stojí Vaša ponuka?

Za vypracovanie Vašej ponuky nič neplatíte, je BEZPLATNÁ. Moja odmena je vyplatená príslušnou finančnou inštitúciou za uzatvorenú zmluvu, ktorej výšku Vám viem v prípade písomného vyžiadania vyčísliť. Mojím cieľom nie je spoplatniť ponuku šitú na mieru, ani prípadnú konzultáciu, ale pomôcť Vám ochrániť seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivej životnej situácie.

Prečo by ste si mali dať vypracovať ponuku?

Poistenie osôb sa neustále prispôsobuje životným potrebám, sústavne sa menia podmienky a možnosti ochrany Vás a Vašej rodiny. Nezáväznou ponukou si viete konfrontovať Vašu súčasnú poistnú zmluvu a vidieť mnohé rozdiely, prípadne môžete získať predstavu o tom ako ochrániť seba, alebo Vašu rodinu v prípadne nepriaznivej životnej situácie. Takáto ponuka Vám vytvorí obraz nielen o poplatkoch za jednotlivé riziká, ale aj o rozsahu poistnej ochrany.