Poistenie pre podnikateľov

Mám záujem poistiť:

Popíšte čo možno najpodrobnejšie Vašu požiadavku, aby sa Vám ponúklo čo najkvalitnejšie riešenie.
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Poistenie podnikateľov

Podnikateľské poistenie či poistenie podnikateľských rizík tvorí celý rad poistných produktov. Zahŕňa poistenie majetku, poistenie vozidiel, poistenie všeobecnej zodpovednosti za spôsobené škody, poistenie ostatných rizík, alebo poistenie finančných rizík.

Potrebujete poistenie svojho podnikania?

Neviete na aké riziká sa vo Vašom odbore poistiť? Alebo naopak viete, ako sa poistiť, ale hľadáte to najlepšie na trhu?

Koľko stojí Vaša ponuka?

Za vypracovanie ponuky pre Vás nič neplatíte, je BEZPLATNÁ. Moja odmena je vyplatená príslušnou finančnou inštitúciou za uzatvorenú zmluvu, ktorej výšku Vám viem v prípade písomného vyžiadania vyčísliť. Mojím cieľom nie je spoplatniť ponuku šitú na mieru, ani prípadnú konzultáciu, ale pomôcť Vám neplatiť zbytočné poistné, prípadne efektívne poistiť Váš biznis tak, aby ste v prípade poistnej udalosti ste boli dokonale krytý.

Prečo by ste si mali dať vypracovať ponuku?

Nakoľko som tiež podnikateľ, uvedomujem si, že je neustále potrebné hľadať úsporu na strane výdavkov, a tak efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky na chod firmy. Mnoho podnikateľov si však, žiaľ, výdavky skresáva rušením rôznych poistných zmlúv. Neuvedomujú si, že práve týmto krokom ohrozujú nielen finančnú stabilitu svojho biznisu, ale aj samotnú existenciu firmy. Vypracovaním optimálnej ponuky, prípadným auditom už existujúcich poistných zmlúv, vieme docieliť nielen značnú finančnú úsporu, ale aj predísť tak zbytočným komplikáciám v prípade škodovej udalosti.