Sporenie, vytváranie rezervy a iné recepty ako nenaletieť ''predavačom životiek''

Veľa ľudí sporí, ale nik si neuvedomuje, čo je to vlastne sporenie, ako by malo vyzerať a hlavne, prečo za sporenie nemožno považovať životné poistenie.

Sporenie, vytváranie rezervy a iné recepty ako nenaletieť ''predavačom životiek''

Každý z nás pozná pojem sporenie. Od malička sa s týmto slovom stretávame v rodine, v domácnosti, medzi známymi. O čom je vlastne sporenie, čo toto slovo vyjadruje, sa pokúsim rozpísať v nasledujúcich riadkoch.

Sporenie každý z nás vníma inak a individuálne k nemu pristupuje, či už na základe pozitívnych alebo negatívnych skúsenosti s rôznymi finančnými produktmi. Dalo by sa povedať, že toto slovo je synonymom k rôznym produktom finančného trhu. Pod sporením sa však všeobecne rozumie vytváranie istej finančnej rezervy, ktorú plánujeme použiť buď účelovo, alebo sa snažíme len alokovať voľné finančné prostriedky do budúcna, ktoré môžeme neskôr potrebovať.

V závislosti od toho aký máme cieľ sporenia, odporúčam prispôsobiť k nemu nielen časový horizont a výšku pravidelnej mesačnej čiastky, ale optimálne vybrať aj správny finančný produkt. Samotný výber je dôležitý, pretože nie všetko sa dá na sporenie použiť. Správny produkt sa dá v podstate dešifrovať aj na základe týchto znakov:

  1. "Ak mám peniaze, tak ich dám do sporenia"
  2. "Ak ich momentálne nemám, tak ich nedám"
  3. "Ak potrebujem peniaze, tak ich kedykoľvek vyberiem"

Aj napriek tomu, že v úvodných konzultáciách sú klienti presvedčení o tom, že všetko majú, po spoločnom vzhliadnutí ich zmlúv zistím, že vo väčšine prípadov pod sporením majú asociované životné poistenie, ktoré im nejaká "dobrá duša" odporučila ako to najlepšie riešenie na pravidelné sporenie.
Pre krátku rekapituláciu čokoľvek riešené za účelom sporenia cez poisťovňu nie je sporenie, pretože sa to vymyká vyššie uvedeným trom zásadám! Navyše, ak by sme si prečítali VPP, dočítame sa tam o povinnosti poistníka platiť riadne a včas dohodnuté lehotné poistné.


Ako by teda"to" sporenie malo vyzerať?

Samotná skladba závisí od možnosti jednotlivca, ktorý je zrelý na takúto tému vôbec diskutovať. Ja osobne odporúčam rozložiť peniaze do troch častí, ktoré si pomenujem ako "truhlica 1", "truhlica 2" a "truhlica 3".

  • Prvá truhlica by mala obsahovať minimálne 6 a ideálne 12 našich „výplat“. Práve v tejto truhličke by sme mali tzv . rýchle peniaze, ktorými dokážeme disponovať spravidla do max. 48h.
  • Druhú truhlica by mala tvoriť úspory, ktorých výška by mala zodpovedať nejakému cieľu, ako napr. kúpa vozidla, prípadne ak viem, že chcem bývať vo vlastnom, tak si začnem sporiť a tieto peniaze použijem pri financovaní kúpy nehnuteľnosti, alebo na mimoriadne splátky hypotéky.
  • Tretia truhlica je na dlhodobé investície, ktorých horizont je viac ako 20 rokov. Do tejto odporúčam pomaly, ale isto sporiť na dôchodok. Pretože je naivné si myslieť, že niekto sa o nás postará.

Takto nastavené sporenie dokáže riešiť, prípadne zmierniť problémy spojené napr. so stratou práce, či dlhodobým nepriaznivým vývojom v rodine.

Pre lepšiu ilustráciu uvediem nasledovný príklad z praxe. Pani Janka má 25 rokov a pracuje vo vlastnom kaderníctve. Nakoľko nemá rodinu a rada by si ju neskôr založila, rozhodla sa sporiť a odkladať si pokiaľ jej to okolnosti dovoľujú. Rád by som dodal, že Janka je kompexne poistená, nemá žiadne životné poistenie so „sporením“ a už dávno pochopila prečo je hlúposť spájať poistenie a sporenie do jedného produktu.

Realizácia vyzerala nasledovne:

  1. Prvú časť som navrhol tak, aby Janka v prípade problémov mala 12 mesiacov vykrytých zo svojich finančných rezerv. Stanovili sme hranicu jej výdavkov a pripočítali sme k ním pre istotu ešte „100-ku", ak by sa výdavky ešte zvýšili. Celkové mesačné výdavky boli zadefinované na 500,00 €, ktoré sme vynásobili 12 mesiacmi, teda ročná rezerva bola naplánovaná na výšku 6 000,00 €. Nakoľko Janka už mala vlastné prostriedky vo výške 3 800,00 €, bolo nutné ešte „dosporiť“ 2 200,00 €.
  2. Druhú časť sporenia sme navrhli na 10 rokov. Táto bude mať v sebe zabudovanú akumulačnú časť a stabilizačnú časť. Počas tejto doby bude Janka pravidelne sporiť, pričom začne sumou 25,00 €. Ak sa podarí naplniť prvú časť do požadovanej výšky, investícia sa následne upraví a zvýši sa podiel celkovej pravidelnej mesačnej investície pre druhú časť. Jej cieľová suma by sa mala použiť v budúcnosti pri splácaní možných záväzkov.
  3. Pre tretiu časť som navrhol sporiacu schému, ktorá má za cieľ prípravu na dôchodok. Janka v tejto tretej časti začne pravidelne sporiť 25,00 €. V prípade voľných finančných prostriedkov, ktoré sa očakávajú pri splnení prvej fázy, sa príspevky do tejto tretej časti zvýšia.

Janka sa takto rozhodla pravidelne sporiť 150,00 € v pomere 100,00 € do rezervy č.1, 25,00 € do rezervy č.2 a 25,00 € do rezervy č.3. Ako náhle bude rezerva č.1 „plná", peniaze sa prerozdelia medzi rezervu č.2 a č.3.

Najdôležitejšou vlastnosťou tohto sporenia je dobrovoľnosť. Pretože, ak by Janka z akéhokoľvek dôvodu nemohla pokračovať v sporení, môže až do momentu vyriešenia problému stopnúť zasielanie zvolených investícií na sporenie, prípadne nasporené peniaze kedykoľvek použiť. Nakoľko sa nejedná o životné poistenie, nehrozí žiadna upomienka či zrušenie zmluvy za nevýhodných podmienok.

Páči sa Vám takto realizované sporenie? Máte záujem efektívne sporiť? Napíšete mi a ja Vám pripravím individuálny plán sporenia.

Máte otázku? Chcete mi zanechať odkaz?
Napíšte mi. Rád Vám odpoviem.

Páči sa vám môj blog? Budem rád, ak ho ohodnotíte.

Meno:
E-mail:
Telefón:
Odkaz:

Marek Vitkovský

Marek Vitkovský

Pomáham ľuďom pri výbere finančných produktov. Dbám o to, aby ZÁUJMYPOTREBY KLIENTOV boli vždy na PRVOM MIESTE

Mojou osobnou prioritou je: ODBORNOSŤ, DISKRÉTNOSŤĽUDSKÝ PRÍSTUP ku každému klientovi.

mobil: 0915 742 873

email: marek@vitkovsky.sk | web: www.VITKOVSKY.sk