Chcete svoje dieťa poistiť, alebo mu sporiť? To je otázka!

Nejeden rodič má potrebu vyriešiť otázku detského sporenia práve detským životným poistením. Je to však správna voľba? Praktické postrehy ako sa vyvarovať zbytočných omylov.

Chcete svoje dieťa poistiť, alebo mu sporiť? To je otázka!

V poslednej dobe som dostal viacero otázok čo by som odporučil rodičom, ktorí sa rozhodnú sporiť svojmu dieťaťu.  Boli to prevažne známi mojich klientov, ktorí boli spokojní s finančnou projekciou, realizáciou a v neposlednom rade servisom.
Tieto odporúčania smerovali aj k mamičkám, ktoré chceli riešiť poistenie pre deti. Napadlo ma, že by bolo možno správne napísať jeden blog o tom, či je takáto poistka vlastne potrebná alebo čo maminy pod pojmom „poistka pre dieťa“ naozaj rozumejú.


Chcem poistku pre moje malé!

Mnoho rodičov, v zastúpení hlavne žien, sa zaujíma o poistenie svojich detí. Na jednej strane to hodnotím pozitívne, no na druhej strane zostáva nezodpovedané čo si pod samotným pojmom "poistka" rodič predstavuje.
Častá odpoveď na otázku, „Ako by ste si to predstavovali?“ znie: „Hlavne chceme sporiť a do toho nejaké poistenie“.
Prvotnú ušľachtilú myšlienku stiera istá miera pozostatkov 90. rokov, kedy bola takmer každá rodina s deťmi „vyzbrojená“ poistkou od Slovenskej poisťovne, a teda starým dobrým kapitálovým životným poistením.
Neskôr sa trh naplnil produktami aj ostatných poisťovní, ktoré však mali jedného spoločného menovateľa, a to poistka! Teda nie sporenie a k tomu poistenie, ale v jednom balíku dve „úžasné“ riešenia.
O tom prečo to nebolo, nie je a nikdy nebude dobré, som písal napríklad v tomto článku NÁJDETE ROZDIEL MEDZI SPORENÍM A SPORENÍM?
Dá sa povedať, že tak ako sme boli vedení našimi rodičmi k poistke so sporením, tak doslovne v súčasnosti niektoré maminy usilujú o to samé pre ich deti.


Koľko platiť za takú poistku?

Ja osobne si dovolím hneď na začiatku napísať, že ideálne je neplatiť nič! Ešte predtým však kladiem rodičom jednu nepríjemnú otázku: „Aké krytie máte Vy?“, prípadne „Ako ste krytí Vy ako rodičia?“. Na tieto otázky dostávam v prevažnej miere odpovede typu:

- „niečo mám“
- „ja nemám nič, ja to nepotrebujem“
-
„o mňa sa nebojte“
- alebo top „mne sa doteraz nič nestalo, tak sa mi ani nič nestane“.

Posledná odpoveď je famózna, páči sa mi jej pozitívni náhľad na budúcnosť. Zaráža ma len fakt, prečo potom takýto rodič / rodičia chcú poistku pre dieťa? Zvláštne, avšak aj toto prinášajú moje stretnutia.  

Ak by som sa mal vrátiť k cene, tak by som rád vysvetlil tú pomyselnú „nulu“. Môj osobný názor je, že poistenie dieťaťa je rozhodne zodpovedná voľba rodičov, ale nie je to primárna potreba žiadnej rodiny. A to si dovolím zopakovať ešte raz. Poistenie dieťaťa je vedľajšia, nadštandardná potreba rodiny! Primárna potreba pre rodinu je mať zabezpečený príjem hlavného živiteľa rodiny a partnera. Ak to dovolí rodinná „peňaženka“, tak je super aj poistenie dieťaťa.
Pri tom poistení rodičov majú niektoré produkty pripoistenie detí buď ako benefit a je to za vyššie uvedenú „nulu“, alebo minimálne ak sa správne nastaví poistenie rodičom, tak deti sú tam jednak za zvýhodnené sadzby a jednak dokážu pomôcť k lepšej výslednej cene. Pýtate sa ako? Jednoducho! Niektoré poistné produkty zohľadňujú napr. výšku lehotného poistného, počet osôb na poistnej zmluve a podobne.


Ak sú rodičia dostatočne krytý a chcú poistiť dieťa, ako správne vybrať riziká?

Ako každé poistenie, tak aj poistenie pre deti má potrebné riziká, ktoré sú naozaj dôležité a potom tie, ktoré sú čistým marketingom a poisťovateľ na nich zarába.
Osobne odporúčam rodičom zvoliť také riziká, ktoré výrazne dokážu ovplyvniť život nielen ich dieťaťa, ale aj ich samotných či už po finančnej stránke, alebo aj psychickej. Mnoho detských ponúk obsahuje zbytočne prehnanú poistnú sumu na smrť. Toto považujem za zbytočné, ba až za amorálne. Skôr sa s mojimi klientmi fokusujeme na riziká ako kritické choroby, ktoré môžu výrazne ovplyvniť chod domácnosti a trvalé následky úrazu. Dennú dávku za nevyhnutnú dobu liečenia úrazu považujem za menej podstatnú, pretože pokiaľ je tá rodina v situácií kedy starí rodičia „fungujú“ na telefóne, nevidím dôvod aby rodič zostával doma s dieťaťom a teda aby došlo k poklesu príjmu. Pokiaľ však rodičia usúdia, že má takéto pripoistenie pre nich z pohľadu výpadku príjmu suplujúci význam, prečo nie. Poistné riziká ako chirurgický zákrok, hospitalizácia a podobné pripoistenia ja osobne vnímam skôr ako marketing na vytiahnutie peňazí od klienta.


Ale ja chcem aj odkladať môjmu dieťaťu

Na podobné vyjadrenia reagujem otázkou: „Čo Vám v tom bráni?“. Naozaj nevidím žiadnu prekážku, prečo by rodič nemohol sporiť aj inak ako cez poistku. Práve o sporení pre deti som napísal jeden článok aj na firemnej stránke www.v-consulting.sk, HĽADÁTE DETSKÉ POISTENIE BEZ "SPORENIA"?
Sporenie mimo poistenia dokáže nielen priniesť vyšší výnos, ale aj pomôcť v prípade, ak by rodič uviazol s financiami v „blate“ na nejaké obdobie. Ak by mal rodič dojednané pre svoje dieťa kapitálové životné poistenie, alebo investičné životné poistenie, je povinný v zmysle všeobecných poistných podmienok platiť dohodnuté lehotné poistné. V prípade, že rodič toto poistné neuhradí, poisťovateľ mu celú poistnú zmluvu vypovie!
Pre ilustráciu, ak rodič sporí 15 EUR a výška mesačného poistného je 10 EUR, tak v prípade napr. straty príjmu skôr „nájde“ tých 10 EUR na poistku a sporenie dočasne bez akejkoľvek sankcie nemusí platiť.
Ak by to mal rodič v jednom „úžasnom“ produkte s názvom detské životné poistenie, tak v prípade neschopnosti zaplatiť ilustračných 25 EUR vzniká problém s omeškaním platby a teda vysokej pravdepodobnosti, že sa tento scenár zopakuje aj o mesiac. Žiaľ, dlžné poistné treba uhradiť, čo sa stáva výrazným problémom s pribúdajúcimi mesiacmi. Táto situácia prevažne končí výpoveďou poistnej zmluvy.
Aj z vyššie uvedeného príkladu, ktorý je z bežnej praxe vyplýva, že ak tú istú sumu rozložíme, vieme si pomôcť aj v čase poklesu príjmu v domácnosti a pritom je poistná ochrana zachovaná.
Samozrejme nájdu sa aj odporcovia, zarytí „farbičkári“, milovníci psíka „snoopiho“ či „lienky“ a pod. Väčšinou sú ich argumenty chabé, neodborné, protiklientské a „na plné ústa“ si dovolím povedať, že hlavný dôvod ich obhajoby je provízia! Ktorá je aj za detské životné poistenie viac než slušná! Hlavne "poisťováčky" v pôrodnici by o tom vedeli povedať svoje, teda ak by mohli. Ale to je iná téma.


Pár slov pre tých, čo sa dostali až sem

Osobne by som každému rodičovi odporučil to čo akémukoľvek môjmu klientovi, a to pozrieť sa najskôr na poistnú ochranu seba. Položiť si len tieto tri otázky:

1.) Mám dostatočné krytie, ktoré dokáže ochrániť moju rodinu v prípade mojej smrti?
2.) Mám dostatočné krytie v prípade poklesu môjho príjmu, a teda nepôjde moja rodina  „na dlažbu“?

3.) Chcem môjmu dieťaťu naozaj sporiť, alebo dotovať poisťovňu cez zbytočné poplatky v detskom životnom poistení (so „sporením“)? 

Ak si každý triezvo odpovie na tieto tri otázky, je tu priestor pre návrh poistenia a sporenia pre Vaše dieťa. Ak čakáte univerzálny návod, tak Vás musím sklamať. Každá rodina má iné požiadavky, čo do rozsahu poistenia, to do výšky poistných súm. To samé platí aj pre finančné možnosti v otázke sporenia.

Marek Vitkovský

Marek Vitkovský

Pomáham ľuďom pri výbere finančných produktov. Dbám o to, aby ZÁUJMYPOTREBY KLIENTOV boli vždy na PRVOM MIESTE

Mojou osobnou prioritou je: ODBORNOSŤ, DISKRÉTNOSŤĽUDSKÝ PRÍSTUP ku každému klientovi.

mobil: 0915 742 873

email: marek@vitkovsky.sk 
web: www.VITKOVSKY.sk

Máte otázku? Chcete mi zanechať odkaz?
Napíšte mi. Rád Vám odpoviem.

Páči sa vám môj blog? Budem rád, ak ho ohodnotíte.

Meno:
E-mail:
Telefón:
Odkaz: